Razpis volitev

RAZPIS VOLITEV V ORGANE KLUBA IDRIJSKIH ŠTUDENTOV IN RAZPIS VOLITEV SVETNIKA V SVET ŠOLS IN SVETNIKA V SVET ZVEZE ŠKIS

 

Predsedstvo Kluba idrijskih študentov na poslagi Statuta razpisuje volitve za naslednje funkcije:

PREDSEDSTVO

Predsednik

Tajnik

Blagajnik

Predstavnik dijaške sekcije

Vodja odbora za socialo in zdravstvo

Vodja odbora za kulturo in izobraževanje

Vodja odbora za klub Swenak

Vodja odbora za šport

Vodja odbora za razvoj

NADZORNA KOMISIJA

3 člani

DISCIPLINSKA KOMISIJA

3 člani

2 PREDSTAVNIKA KIŠ-a V ZVEZI DRUŠTEV MCI

Kandidature je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov: Klub idrijskih študentov, Ulica IX. korpusa 17, 5280 Idrija, s pripisom »NE ODPIRAJ, KANDIDATURA!«, najkasneje do 10. oktobra 2020. Kandidatura mora vsebovati: ime in priimek kandidata, stalno ali začasno prebivališče, fakulteta, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, izjava o nečlanstvu v izvršilnem organu politične stranke ali njenega podmladka, življenjepis, prisni program dela, lastnoročni podpis. Natančna določila glede kandidiranja si lahko ogledate v Statutu Kluba idrijskih študentov, dostopnem na povezavi: http://www.klub-kis.si/docs/statut_kis.pdf.

 

Predsedstvo Kluba idrijskih študentov na podlagi Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta ŠOLS in Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS razpisuje volitve Sveta Zveze ŠKIS in Sveta ŠOLS.

Kandidat za svetnika Sveta ŠOLS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež kluba najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom ”za volilno komisijo”). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidat za svetnika Sveta Zveze ŠKIS vloži kandidaturo tako, da jo pošlje na sedež kluba najkasneje 14 dni pred dnem volitev (priporočeno po pošti in s pripisom ”za volilno komisijo”). Kandidatura mora vsebovati: ime, priimek, rojstne podatke, naslov stalnega bivališča, telefonsko številko, letnik in smer študija, potrdilo o statusu študenta v tekočem študijskem letu, podpisano izjavo kandidata, da ni član izvršilnega organa politične stranke ali njenega podmladka in lastnoročni podpis kandidata.

Kandidaturi se vložita preko standardiziranih obrazcev, ki sta na voljo na povezavi: http://www.skis-zveza.si/akti-in-dokumenti/akti-zveze-skis, pod imenom Obrazec za kandidaturo_Zveza ŠKIS oz. Obrazec za kandidaturo_Svet ŠOLS, kjer si lahko ogledate tudi natančna navodila glede kandidiranja v Volilnem pravilniku za volitve svetnikov Sveta ŠOLS oz. Volilnega pravilnika za volitve svetnikov Sveta Zveze ŠKIS.

 

Volitve bodo potekale na Občnem zboru Kluba idrijskih študentov, v soboto, 24. oktobra, ob 18.00 na sedežu Kluba idrijskih študentov, Ulica IX. Korpusa 17, 5280 Idrija.

 

Predsedstvo Kluba idrijskih študentov

Erika Pajer, predsednica

Idrija, 3.10.2020

Objavil KIŠ 03.10.2020 ob 08:06:13.